CEO Podcast

CEO Podcast #2 - CEO хэрэгцээтэй ур чадварууд


CEO подкастын хоёрдугаар дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. "Гүйцэтгэх захиралд хэрэгцээтэй ур чадварууд"