CEO Podcast

CEO Podcast #10 - CEO Survey


Судалгааны онцлох үр дүнд суурилж бизнес моделийн өрсөлдөх чадвар, СЕО нарт тулгамдаж буй асуудлуудын талаар MMCG компанийн Гүйцэтгэх захирал Д.Бум-Эрдэнэтэй Bumerdene Dulam ярилцлаа. Монголын ТОП 50 компанийн гүйцэтгэх захирлуудын дунд “CEO survey 2020” судалгааг MMCG компаниас явуулсан. Уг судалгаанд топ 50 компанийн баримталж буй стратегийн тэргүүлэх чиглэл, зах зээлийн боломж, процессийн үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх чадавх зэргийг судалсан юм. Дугаарыг хөтөлсөн: Н.Жавхлан, Б.Золбадрал, О.Лхагвасүрэн