CEO Podcast

CEO Podcast #1 - CEO гэж хэн бэ?


CEO подкастын анхны дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. Chief Executive Office хэмээх үгний товчлол болсон CEO буюу бидний нэрлэж заншсанаар Гүйцэтгэх захирал. Компанийн гүйцэтгэлийн удирдах буюу өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах явуулах энэхүү албан тушаалтан нь ямар үүрэгтэй болох тухай бид СЕО подкастийн анхны дугаараараа ярилцлаа. "CEO буюу компанийн Гүйцэтгэх захирал гэж хэн бэ?"