Catching Up With Nomio

Тэтгэлгийн ярилцлагад хэрхэн бэлтгэх вэ?


Номиотой ярилцъя подкастын шинэ дугаар бэлэн боллоо. Энэ дугаараараа ‘Тэтгэлгийн ярилцлагад хэрхэн бэлтгэх вэ?' сэдвээр ярилцах болно.Доорх линкээр сонсоорой.