Catching Up With Nomio

Interview: B.Bold


"Рио Тинто” компанийн эрчим хүч, эрдсийн группын гүйцэтгэх захирал Б. Болд. Ажлын туршлага: ШУТИС-ийн КТМС -ийг 1994 онд Бизнесийн Удирдлагын мэргэжлээр тѳгсѳѳд 1994 онд Азийн Хѳгжлийн Банкнаас ажлын гараагаа эхэлсэн. 1999 онд АНУ -ын Бриджпортын Их Сургуульд Биснесийн удирдлагын Магистрын цол хамгаалсан. 1999 -2009 онд АНУ-ын хѳрѳнгѳ оруулалтын JPMorgan банкны Нью -Йорк, Лондон, Гонконг зэрэг дэлхийнн санхүүгийн тѳвүүд дэх салбаруудад ажиллаж, хѳрѳнгѳ оруулалтын мэргэжилтнээс албаны захирал хүртэл тушаал хашиж байсан. JPMorgan банкинд 10 гаруй жил ажиллахдаа компаниудын анхдагч хувьцаа гаргах (IPO) компанийн хѳрѳнгийн үнэлгээ, хувьцааны болон зээлийн санхүүжилтийн хѳрѳнгѳ босгох, компаниуд нийлэх, нэгдэх хэлцлүүдийн (M & A) чиглэлээр мэргэшиж ажиллаж байсан туршлагатай. Мѳн Ньюком Группын гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байсан. 2013 оноос хойш Рио Тинто” компанид ажиллаж эхэлсэн бөгөөд, 2013 онд Зэсийн группын Олон улсын үйл ажиллагаа хариуцсан Ерөнхийлөгчөөр, 2014 онд Төмрийн хүдрийн группын далайн тээвэр хариуцдаг “Рио Тинто Марине” компанийн захирлаар, 2015 онд Төмрийн хүдрийн группын Маркетинг, борлуулалт хариуцсан захирлаар ажиллаж байгаад 2016 оноос хойш Рио Тинто” компанын эрчим хүч, эрдсийн группын гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байна.