Alzkuu's podcast

Өөрөөрөө хүчтэй бай ~ Бөмбөлөг ярилцлага №1


🎈🎈🎈Огт оргүй гэж нэрэлсэн огторгуйн хязгаар~~~Бөмбөлөг ярилцлага #1🎈🎈🎈 Өөрөөрөө хүчтэй бай! Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн Ахлах багш Энхболдын Цовоо багш маань өөрийн үзэл бодол, хувь хүний байр суурьнаас энэхүү ярилцлаганд оролцлоо. Soundcloud~ https://soundcloud.com/bumbulug/1-bmblg-yariltslaga