Alzkuu's podcast

Мэдрэмж ба Сэтгэлзүй 1


🎈 Сонжооны хариултыг сэтгэгдэл хэсэгт үлдээгээрэй 🎈 🎈 Хэн ч сэтгэлзүйгээ удирдаж чаддаггүй.. Харамсалтай сонсогдох хэдий ч би танд 2 зүйлийг тайлбарлах гэж оролдьё. Сэтгэлгээ болон Сэтгэлзүй... Өөрийгөө таних арга юу вэ? Мэдрэмж яагаад чухал юм бол? 🎈 🎈🎈Огт оргүй гэж нэрэлсэн огторгуйн хязгаар~~~Бөмбөлөг подкаст #7 🎈🎈🎈 SoundCloud: Alzku_