Alzkuu's podcast

Хязгаар


🎈🎈🎈Огт оргүй гэж нэрэлсэн огторгуйн хязгаар~~~Бөмбөлөг подкаст #5 🎈🎈🎈 Сүйрч дуусах жим үү? Өөдөлж явах жим үү? Хүн бүрт тулгарах бодлын шалгуур...  Нийтлэл: Хязгаар ~ Үгүйсгэл үг бүрийн хязгаарыг дав https://tuulgantuul.wixsite.com/alzku/2018/08/11/Хязгаар SoundCloud: Alzku_