Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Woovoo ХХК-ийн Захирал Х.Эрдэнэбаяр


Зочин хөтлөгч: 1.“Миний Монгол аялгуу” ХХК-ийн Захирал Р.Нямбаяр 2. “Woovoo” дижитал сэтгүүлийн испани хэлний редактор Мелани