Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

UA Consulting ХХК-ийн Захирал А.Урангоо


Зочин хөтлөгч: 1. Нова Терра ХХК-ийн Захирал Б.Бямбасайхан 2.Монгол Контент ХХК-ийн Захирал Г.Гантуяа