Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Тэс Петролиум ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Т.Батчулуун


Зочин хөтлөгч: 1.UA Consulting ХХК-ийн Захирал 2.Интерактив ХХК-ийн Ерөнхий захирал Б.Ууганбаяр