Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Шунхлай групп-ийн Ерөнхийлөгч П.Батсайхан


1. Бизнес өрөг -Оны онцлох 2017 2. Тусгай дугаарын хэлэлцүүлэг