Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Петровис Ойл ХХК-ийн Ерөнхий захирал С.Энх-Амгалан


Зочин хөтлөгч: 1. Н.Энхболд "Ньюком групп"-ийн Гүйцэтгэх захирал 2. Н.Энжаргал "Интерконсалтинг" ХХК-ийн Ерөнхий захирал