Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Өгөөж чихэр боов ХХК-ийн Ерөнхий захирал С.Түмэнгэрэл


Зочин хөтлөгч: Premier Tailor ХХК-ийн Захирал Т.Зориг, Жүжигчин Г.Ундармаа