Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

NTV тв, Media group ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал А.Баярбат


Зочин хөтлөгч: 1."Монголын телевизүүдийн чуулган" ТББ-ын Захирал М.Уламбадрах 2. BZP Consulting ХХК-ийн Үүсгэн байгуулагч Б.Батзориг