Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Нова Терра ХХК-ийн Захирал Б.Бямбасайхан


Зочин хөтлөгч: 1.Ш.Норжинбат “Делойтт онч аудит” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал 2. Жон Лионс “Erdene resource development” ХХК-ийн Дэд ерөнхийлөгч