Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Нэткапитал санхүүгийн групп-ийн ТУЗ-ийн дарга Д.Сүндий


Зочин хөтлөгч: 1. "Тэс Петролиум" ХХК-ийн Ерөнхий захирал Т.Батчулуун 2. "Мандал даатгал" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлан