Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирал Х.Алтай


Зочин хөтлөгч: Голомт банкны гүйцэтгэх захирал Ө.Ганзориг MIBG Компанийн гүйцэтгэх захирал А. Билгүүн