Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

MCS группийн дэд ерөнхийлөгч Д.Энхтүвшин


Зочин хөтлөгч 1. Ц.Бархас "Таванбогд хот пот" ХХК-ийн ерөнхий менежер 2. Б.Батжин Томужин академи, Ulaanbaatar passport-ийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал