Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Лантуун дохио ТББ-ын Үүсгэн байгуулагч Ч.Ганжавхлан


Зочин хөтлөгч: 1. Unread.today сайтын Үүсгэн байгуулагч А.Ундрал 2. Дэлхийн банкны ОУ-ын зөвлөх Г.Энхболор