Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Худалдаа хөгжлийн банк-ны гүйцэтгэх захирал О.Орхон


Зочин хөтлөгч: 1. Ч.Ганхуяг "Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн гүйцэтгэх захирал 2. Ч.Анар "Анд глобал" компанийн захирал