Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Хөгжлийн танхим ТББ-ын Үүсгэн байгуулагч С.Эрдэнэболд


Зочин хөтлөгч: 1. "Глобал удирдагч" дээд сургуулийн Захирал Б.Отгонбат 2. "Монголын хүний нөөцийн академи"ийн Захирал Б.Энхболд