Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Cashmere Workshop брэндийн захирал П.Энхчимэгээ


Зочин хөтлөгч: 1.Сүү ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга 2.Сэтгүүлч П.Одгэрэл