Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Bluefin ХХК-ийн Захирал П.Ганбат


Зочин хөтлөгч: 1."Шунхлай групп"-ийн дэд захирал Б.Наранзун 2. “Три флэймс” ХХК-ийн Захирал Т.Хонгорзул