Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Бизнес өрөг Томужин академийн үүсгэн байгуулагч Б.Батжин


Зочин хөтлөгч: Б.Габит "Infinite Soution" ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч захирал А.Идэрбат "Apex Capital" ҮЦК-ийн захирал