Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Бизнес өрөг МҮХАҮТ-ын Бээжин дэх төлөөлөгч Ө.Мөнгөнцацрал


Зочин хөтлөгч 1. Вү Мин Хуа БНХАУ-ын Ян Шан их сургуулийн Бизнесийн сургуулийн профессор 2. Б.Төгөлдөр Бээжин дэх НҮБ-ын "Их түмэн санаачлага" төслийн ажлын албаны дарга