Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Ард санхүүгийн нэгдэл-ийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуяг


"Ард санхүүгийн нэгдэл"-ийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуягийг Бизнес өрөг онцоллоо. Зочин хөтлөгч: 1. Монгол Телевизийн Захирал Г.Бат-Эрдэнэ 2. "Seaberry Farm Product" ХХК-ийн Захирал Д.Болортуяа