Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Анд глобал компанийн Захирал Ч.Анар


Зочин хөтлөгч: 1. Олон улсын "Techstars" компанийн Бүс нутаг хариуцсан захирал Д.Бат-Октябрь 2. BizNetwork-г үүсгэн байгуулагч, Amazon Dell компаниундад ажиллаж байгаад саяхан эх орондоо ирэн "Анд глобал"-ийн Үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирлаар ажиллаж байгаа В.Баярсайхан