Авокадотой Талх

7. Өгөөмөр Сэтгэл


Шинэ оны анхны дугаараараа сонсогч танд энэ жилийн хувийн зорилгоо тодорхойлоход нь хэрэг болохуйц нэгэн сэдвийг сонголоо. Энэ бол бусдын төлөө гэсэн сайхан, өгөөмөр сэтгэл. Зарим хандивын болон төрийн бус байгууллагууд: Ид шидийн орон: www.facebook.com/magicmongolia Save infants – Эрүүл үрс: www.facebook.com/saveinfants Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв ТББ: http://www.safefuture.mn/ Монголын эмэгтэйчүүдийн сан: https://mones.org.mn/ Эх сурвалжууд: Судалгаа: A Neural Link between Generosity and Happiness, Park, Kahnt, Dogan, Strang, Fehr, Tobler Судалгаа: Altruism, Happiness, and Health: It’s Good to Be Good, Stephen G. Post Илтгэл: The Why and How of Effective Altruism, Peter Singer Илтгэл: Helping Others Makes Us Happier – But It Matters How We Do It, Elizabeth Dunn Холбоо барих: Дараагийн дугааруудаар яриулахыг хүссэн сэдэв, санал хүсэлт байвал email бичээрэй: avocadotoi.talkh@gmail.com - - - - - Music from https://filmmusic.io "Cheery Monday" by Kevin MacLeod (https://incompetech.com) / An excerpt of the original License: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)