Авокадотой Талх

5. Хоол Тэжээл


Хүний бие хоол хүнсээрээ зайлшгүй авах шаардлагатай тэжээлийн бодисууд, тэдгээрийн гүйцэтгэдэг үүргүүд Судалгааны линк: http://mongolmed.mn/article/74 Эх сурвалжууд: Зөвлөмж хэмжээ: Монголын хүн амын бүлгүүдэд шаардагдах хоногийн илчлэг, үндсэн шимт бодисууд болон зарим амин дэмүүдийн хэрэгцээ, Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн ба Монголын Анагаах Ухааны Академи Монгол эмэгтэйчүүдийн наслалт: 1212.mn Нэмэлт мэдээллүүд: livescience.com, healthline.com, heart.org Холбоо барих: Дараагийн дугааруудаар яриулахыг хүссэн сэдэв, санал хүсэлт байвал email бичээрэй: avocadotoi.talkh@gmail.com - - - - - Music from https://filmmusic.io "Cheery Monday" by Kevin MacLeod (https://incompetech.com) / An excerpt of the original License: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)