Авокадотой Талх

4. Хүний Амьдралын 4 Үе Шат


Залуу хүн өөрөө өөрийгөө хэрхэн таньж, ирээдүйн амьдралынхаа үе шатуудыг хэрхэн төлөвлөх вэ? Эх сурвалж: The Four Stages of Life, Mark Manson Холбоо барих: Дараагийн дугааруудаар яриулахыг хүссэн сэдэв, санал хүсэлт байвал email бичээрэй: avocadotoi.talkh@gmail.com - - - - - Music from https://filmmusic.io "Cheery Monday" by Kevin MacLeod (https://incompetech.com) / An excerpt of the original License: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)