Авокадотой Талх


Монгол милленниал бүсгүйчүүдийн ажил амьдрал, хүсэл мөрөөдөл, дотоод болон гадаад гоо сайхантай холбоотой бүхий л сэдвүүдээр хоёр найзын дотно яриa. Амьдралаас өөрсдийн биеэр туулж олж авсан сургамжууд, дэлхийн бусад орнуудад бидний үе тэнгийнхэн хэрхэн амьдарч байгаа талаархи мэдээллүүд, эрдэмтэн мэргэд, ахмад хүмүүсийн сургамжит зөвлөгөөг хамруулан ярих болно.