Gerel social media agency

ТА ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ? ДУГААР №11


Подкастын 11 дэх дугаарт Польш Улсаас программист, көүч Н. Эрхэм @enkhibesud оролцлоо. Манай подкаст таалагдвал #like 👍 #subscribe 🔔 хийгээрэй. YouTube: https://youtu.be/KZ88G1eSy04 #gerelsocialmediaagency #tayuhiidegvepodcast #таюухийдэгвэподкаст