Apex Cast Подкаст

Олон тѳрлийн ажил гүйцэтгэх чадвар маш чухал - Б.Жавхлан


APEX CAST #5: Олон тѳрлийн ажил гүйцэтгэх чадвар маш чухал Энэ удаагийн Apex Cast ярилцлагаар Мандал Даатгал Хувьцаат Компанийн гүйцэтгэх захирал Б.Жавхлантай ярилцлаа. Та бүхэн түүний ажлын арга барил болон Мандал Даатгал компани хэрхэн IPO хийсэн туршлагаас сонсоорой. Facebook: Apex Capital - Better Investing Instagram: Apex Capital | @apexcapitalmn Twitter: "Apex Capital ҮЦК" ХХК | @apexcapitalmn