Apex Cast Подкаст

Их зүтгэлийн үр дүнд үнэ цэнэ бий болно - А.Идэрбат


Ямар их зүтгэлийн үр дүнд үнэ цэнэ бий болдог тухай; түүний амьдралын сонирхолтой түүх болон хэрхэн Апекс Капитал компанийг бий болгосон тухай АПЕКС КАПИТАЛ Үнэт цаасны компанийн ерѳнхий захирал, Апекс Каст-ын модератор А.Идэрбаттай ярилцлаа. 😉 Энэхүү дугаарыг шинээр эхэлж буй "Let me be" подкастыг санаачлагч Буяндэлгэр хѳтлѳн явуулаа. Facebook: Apex Capital - Better Investing Instagram: Apex Capital | @apexcapitalmn Twitter: "Apex Capital ҮЦК" ХХК | @apexcapitalmn