Apex Cast Подкаст

2018 оны хѳрѳнгѳ оруулалт, хѳрѳнгийн зах зээлийн сургамж - Б.Лхамдолгор


APEX CAST #1: Энэхүү подкаст нь бид бүхний эхлүүлж буй цувралын эхний хэсэг бѳгѳѳд Апекс Капитал Үнэт Цаасны Компанийн гүйцэтгэх захирал Б.Лхамдолгор оролцлоо. 2018 онд хѳрѳнгийн зах зээлийн ертѳнцѳд болж ѳнгѳрсѳн содон үйл явдал, алдаа, онооны талаар ярилцсаныг та бүхэн хүлээн авна уу. Facebook: Apex Capital - Better Investing Instagram: Apex Capital | @apexcapitalmn Twitter: Apex Capital ҮЦК | @apexcapitalmn