Everyday Medicine with ANUDARI

Даарснаас болж ханиад хүрдэг үү?


Даарч, хөрж, норсноос болж ханиад томуу хүрдэг үү? Хүйтний улиралд яагаад ханиад томуу ихэсч хүмүүс өвчилдөг талаарх богино мэдээллийг хүргэхийг зорилоо. Англи хэлийн үгсийн сангаа сайжруулахад тус болох үүднээс дараах хоёр үгийн орчуулгыг орууллаа Cold - Ханиад, Flu - Томуу.