"Алтан Боломж" Хуулийн Зөвлөгөө


Шинэ долгион FM 107,5 болон Өмгөөллийн "Голден Чанси Адвокат" ХХН хамтын бүтээл болох "АЛТАН БОЛОМЖ" хуулийн цаг нэвтрүүлэг нь #ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ уриан дор Иргэдийн хууль зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор тулгамдаж буй эрх зүйн асуудлуудыг шийдвэрлэх, Хууль зүйн гарц гаргалгааг мэргэжлийн үүднээс тайлбарлах, Шүүхийн процессын үйл ажиллагааг зөв дэс дараалалтайгаар иргэн болон хуулийн этгээдүүдэд ойлгуулах, Хууль зүйн анхан шатны зөвлөгөөг мэргэжлийн хүмүүсийн тусламжтайгаар хууль зүйн үндэслэлтэйгээр хүргэх, Тайлбарлах, нь тус подкастын эрхэм зорилго юм. ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ