Зүрхээ Сонс

Зүрхээ Сонс 33: Хэт эерэг байхын хор уршиг


Зүрхээ Сонс шинэ дугаарт бид байгалаас заяасан сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж хийгээд бодит амьдралаас зайлсхийж ХЭТ ЭЕРЭГ байхын үр дагаваруудын талаар ярилцлаа. #ХЭТЭЕРЭГ #toxicpositivity #Сэтгэлзүйнболовсрол #psychoeducation #ЗүрхээСонс #ногоонбөмбөлөг Music: bensound.com