Зүрхээ Сонс

Зүрхээ Сонс 32: COVID 19 ба гэрээсээ ажиллаж буй ээжүүд


Энэ дугаараас COVID19 ба хөл хорионы үеэр гэрээсээ ажиллаж буй ээж нарын сэтгэл зүй, ажил амьдрал болон сэтгэл зүйн эрүүл мэнддээ анхаарч болохуйц арга замуудын талаар сонсоорой. #ХөлХорио #АжиллажбуйЭэжүүд #ЗүрхээСонс #Сэтгэлзүйнболовсрол #WorkingMothers #Psychoeducation #GreenBalloon Music: benmusic.com