Зүрхээ Сонс

Зүрхээ Сонс 23: COVID19-ийн хүрээнд стрессээ зохицуулах нь


Энэ удаагийн дугаарт COVID19-ийн хүрээнд өөрийн болон хайртай дотны хүмүүсийн стрессийг хэрхэн зохицуулах, эерэгээр даван туулах аргуудыг ярилцлаа. #COVID19 #СтрессМенежмэнт #ГэрБүлийнХарилцаа #ХувьХүн #StressManagement #MentalHealthMatters #ZurheeSons #GreenBalloon