Зүгчиг podcast

#ЗүгЧиг Подкаст 3: Нийгмийг соён гэгээрүүлэх хүмүүс бол оюуны хүмүүс, философичид,сэхээтнүүд


Философийн ухааны доктор С.Молор-Эрдэнэтэй соён гэгээрлийн сэдвээр/Философи/