Таны толгойд юу байна?

#7 Нийгмийн ганцаардал


Цар тахлын үеэр бид бүгд л адилхан нийгмээс тусгаарлагдах бас ганцаардах мэдрэмж авч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид хамтдаа энэ сорилтыг даван туулж байна. Тэр дундаа өндөр настай хүмүүс, хүүхдүүдийн сэтгэл санаа хөл хорионы үед илүү хямарч байгааг олон судалгаа харуулсан. Тиймд хоёр хөтлөгч нь яг одоо мэдэрч байгаа зүйлс болон ганцаардалд байгаа хэн нэгнийг хэрхэн дэмжих болон өөрийн сэтгэл зүйгээ хэрхэн эрүүл байлгах талаар өөрсдийн туршлагыг хуваалцлаа.