ВИТАМЕН

96. Хүслээ цэгцлэх нь.


Харин ЭЗЭНээс ямагт эмээж амьдар. Ирээдүй гэж үнэхээр бий. Итгэл найдвар чинь ор тас мартагдахгүй билээ. Сургаалт үгс 23.17-18