ВИТАМЕН

87. Зүрхээ хамгаал


Юуны түрүүнд зүрхээ хамгаал. Учир нь түүнээс амийн булгууд ундран гардаг юм. Мэхлэгч амыг цааш тавь. Заль мэхтэй үгсийг өөрөөсөө холдуул. Нүд чинь өмнө байгаагаа цэх хараг. Харц чинь урагшаа эгц тусаг. Хөлийнхөө доорх замыг хар. Тэгвэл бүх зам чинь дайвшгүй байх болно. (Сургаалт үгс4.23-26, АБ2004)