ВИТАМЕН

5. Хэрсүү ухаан


Мэргэн ухаантай хүн байна гэдэг нь гарч болох асуудлыг урьдчилан таамаглаж чаддаг хүн юм. Ингэхдээ хэт болгоомжлох эсвэл хэтэрхий өөртөө итгэж эрдэх хоёрын аль аль аюулаас сэрэмжлэн балансаа барих хэрэгтэй болдог. Ингэж чадах нь өөрөө хэрсүү байдлын илэрхийлэл юм.