ВИТАМЕН

4. Ялган таних, гярхай байдал


Хэрэв бусад хүмүүс аливаа зүйлийн зөвхөн өнгөц байдлыг харж байхад та ялгаатай, онцлог шинжүүдийг нь олж харж чадаж байвал ялган таних чадвартай байна гэсэн үг юм. Та хэр гярхай хүн бэ?