ВИТАМЕН

23. Өөрийн ойлголтод бүү түшиглэ.


Сургаалт үгс ном биднийг өөрсдийн шалтаг шалтгаан хийгээд, зөн совинд бус харин Бурханы үгийн эрх мэдэлд захирагд хэмээн ятгадаг.