ВИТАМЕН

20. Туршлага хуримтлуул.


Мэргэн ухаан нь дадлага, туршлагын үр дүнд өсдөг ажээ. Хэд хэдэн лекц сонсоод л гэнэт нэг өдөр ухаалаг нэгэн болохгүй харин удаан хугацааны дадлага туршлага хуримтлуулснаар аажимдаа мэргэн ухаанд өсдөг байхнээ