ВИТАМЕН

19. Зөвт бай


Bruce Waltke гэдэг хүн хэлэхдээ “Зөвт хүн нийгмийн сайн сайханы төлөө өөрийгөө золиослож чаддаг байхад гэмт хүн өөрийн ашиг тусын тулд нийгмийг золионд гаргадаг” гэжээ.